Viešieji pirkimai

1.     Viešųjų pirkimų ABC – pradžiamokslis

Seminaro programa

1. Viešųjų pirkimų teisės šaltiniai ir reglamentavimas.

2. Viešųjų pirkimų vadyba, vidaus kontrolė, planavimas, inicijavimas, organizavimas ir vykdymas, bei pirkimo sutarčių priežiūra.

3. Numatomų viešųjų pirkimų verčių skaičiavimas ir pirkimų būdų pasirinkimas.

4. Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas.

5. Tarptautiniai ir supaprastinti viešieji pirkimai.

5.1. mažos vertės pirkimai (apklausos).

6. Pirkimo procedūros.

7. Pirkimo sutartys.

8. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS).

9. Viešųjų pirkimų paieška ir galimybė tiekėjams būti pakviestiems į apklausą.

10. Pasiūlymų rengimas ir teikimas.

11. Ginčų (pretenzijų) nagrinėjimas, teisminis procesas.

12. Viešųjų pirkimų naujovės.

 

2.     Elektroninių viešųjų pirkimų (CVP IS) vykdymas ir pasiūlymų teikimas

Seminaro programa

1. Viešųjų pirkimų reforma

2.  Elektroniniai dokumentai (PDF ir ADOC).

2.1. elektroninis parašo ir elektroninio spaudo praktinis taikymas (eIDAS Reglamentas Nr. 910/2014)

2.2. elektroninių dokumentų rengimas;

2.3. Finansų ministerijos „E. sąskaita“ informacinė sistema

3. Elektroninių pirkimų dokumentų ypatumai.

3.1. elektroninių pirkimų pirkimo sąlygos;

3.2. tiekėjų pasiūlymų rengimas elektroniniuose pirkimuose.

4. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS).

4.1. tiekėjo pasiūlymo parengimas ir pateikimas (pasirašymas);

4.2. perkančiosios organizacijos CVP IS paskyros tvarkymas ir administravimas;

4.3. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, skelbimų ir ataskaitų skelbimas;

4.4. planuojamų viešųjų pirkimų (metinių planų) suvestinių pildymas ir skelbimas;

4.5. techninių specifikacijų projektų skelbimas;

4.6. laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimų skelbimas;

4.7. skelbiamų pirkimų ir neskelbiamų mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai;

4.8. elektroninio pirkimo vykdymas ir dalyvavimas jame (CVP IS Demo versija);

4.9. elektroninio aukciono vykdymo ypatumai;

4.10. kelių pakopų (pvz., derybų) elektroninio pirkimo vykdymas

 

 Visos mokymų programos yra preliminarios. Kiekvienam klientui siūlome individualią, pagal jo poreikius sukurtą mokymų programą.