Dokumentų valdymas

1.     Įstaigų ir įmonių dokumentų rengimas

        Seminaro programa

 • Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų rengimą. Naujausi pakeitimai  
 • Veiklos dokumentų sistema 
 • Atskirų rūšių dokumentų rengimas : formos ir turinio reikalavimai
 • Teisės aktų rengimas
 • Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų rengimas
 • Rekomendacijos asmens sudaromiems dokumentams
 • Įstaigos siunčiamųjų dokumentų įforminimo reikalavimai.
 • Elektroninių dokumentų (ADOC) rengimas ir pasirašymas
 • Raštų kalbos etiketas

 

 2.     Įstaigų ir įmonių dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas

         Seminaro programa

 • Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Naujausi pakeitimai 
 • Dokumentacijos plano rengimas
 • Dokumentų apyvartos organizavimas
 • Dokumentų registravimas ir bylų formavimas 
 • Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui 
 • Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas

 

3.     Elektroniniai dokumentai - privalomas naujas požiūris į dokumentų valdymą

        Seminaro programa

 • Valstybės politika dėl elektroninių dokumentų naudojimo ir naujausi teisės aktai
 • Elektroninių dokumentų sąvoka
 • Elektroninių dokumentų rūšys.
 • Elektroninia parašai ( praktinės pasirašymo galimybės).Dokumentų ir procesų  perkėlimas į elektroninę erdvę- etapai, klaidos, teisinis reguliavimas.
 • Kitos dokumentų valdymo naujovės ( Dokumentų rengimo taisyklių pakeitimai, skaitmeninių kopijų valdymas, garso, vaizdo dokumentai ir kt.).

 

Visos mokymų programos yra preliminarios. Kiekvienam klientui siūlome individualią, pagal jo poreikius sukurtą mokymų programą.