Finansai nefinansininkams: įmonės finansų analizė ir vertinimas
Rekomenduojamas

                                     Pagrindinės temos

 • Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai: pagrindinės sąvokos ir principai.
 • Finansinė atskaitomybė – kaip “skaityti” pelno (nuostolio) ataskaitą,
  balansą ir pinigų srautų ataskaitą? 
 • Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai – kaip skaičiuoti ir interpretuoti
  pelningumo, likvidumo, finansinio sverto, turto panaudojimo efektyvumo
  ir akcijų vertinimo rodiklius?
 • Lūžio taškas – kas tai yra? Kaip jį apskaičiuoti ir interpretuoti?

 

 

Kai vadovui rūpi jo darbuotojas: kokybiško pokalbio vertė
Rekomenduojame

          Seminaro programa
 • Kokybiškas vadovo ir darbuotojo pokalbis:
  Koks vadovo dėmesys skatina darbuotojų lojalumą ir įsitraukimą?
  Kiek laiko būtina investuoti kuriant ryšį su darbuotoju?
  Kokie esminiai kokybiško pokalbio principai?
 • Ryšio kūrimas skirtingais etapais:  
  Ką darbuotojas nori išgirsti iš savo vadovo pirmą darbo dieną?
  Kuo svarbūs periodiniai individualūs susitikimai su vadovu?
  Kokią vertę kuria atsisveikinimo pokalbis?