Vidiniai mokymai vadovams

Taikomojo vadovavimo programa (Adaptable Leader Program)

 

„Taikomojo vadovavimo“ programa yra paremta MBTI ir FIRO instrumentų sugeneruojama individualia „Vadovavimo ataskaita“ („Leadership report“). Tai yra nepaprastai galinga pagalbinė priemonė visų lygių vadovams, kurių tikslas - išmokti efektyviau vadovauti.

 

MBTI „Myers Briggs tipų indikatorius" (Myers Briggs Type Indicator - MBTI), populiariausias pasaulyje asmenybės tipų aprašas, leidžia įvertinti asmeninį stilių.

FIRO (The Fundamental Interpersonal Relations Orientation - FIRO) „Pagrindinių tarpasmeninių santykių įvadas"  padeda suprasti mūsų socialinius poreikius.

 

Abu kartu jie gali pasiūlyti praktišką ir efektyvų būdą tapti lanksčiu vadovu - tokiu, kuris sugeba prisitaikyti ir patenkinti savo pavaldinių socialinius poreikius bei leidžia jums efektyviai valdyti žmogiškuosius resursus organizacijos tikslų pasiekimui.

 

„Taikomojo vadovavimo“ idėją pasufleravo faktas, kad dauguma vadovaujančias pozicijas užimančių žmonių yra linkę bendrauti ir duoti nurodymus „autopilotu“. Tai reiškia, kad paprastai žmonės bendrauja su aplinkiniais taip, kaip nori, kad su jais pačiais būtų bendraujama. 

 

Lygiai taip pat dauguma vadovų pasirenka tokį vadovavimo stilių, kokio pageidautų iš savo viršininkų. Tad vadovams, gerai nesuvokiantiems, kokį įspūdį jų bendravimo stilius daro aplinkiniams, neretai nepavyksta motyvuoti savo pavaldinių, užtikrinti efektyvaus komandinio darbo arba padėti bendradarbiams panaudoti visą savo potencialą. 

 

Apžvelgę MBTI ir FIRO modelius, aptarsime klausimynų rezultatus, pritaikysime modelius mokymo scenarijams ir pažvelgsime į, kaip „Taikomojo vadovavimo“ strategija veikia Jūsų kompanijos mokymo ir darbo vadybos kontekste.

 

PROGRAMOS EIGA

MBTI - FIRO klausimynas, vadovai atlieka testą ir gauną individualią "Taikomojo vadovavimo" ataskaitą. Ataskaitą sudaro išsamus 15 puslapių individualaus vadovavimo stiliaus aprašymas, rekomendacijos ir veiksmų planas. Dažniausiai tai užima iki 1 val. ir dalyvis atlieka individualiai. Instrukcijos ir naudojimosi taisyklės yra išsiunčiamos pradėjus programą.

"Taikomojo vadovavimo" ataskaitos 2-3 val. trukmės individualus interpretavimas. Bazinis programos teorinių žinių įsisavinimas ir aptarimas.

"Taikomojo vadovavimo" sesijos, kurių metu yra analizuojamos programos temos individualios konsultacijos bei praktinis žinių ir įgūdžių įtvirtinimas, taip pat strategijos ir veiksmų įgyvendinimas. Dažniausiai pasitaikanti praktika 3 sesijos po 2 – 3 val. Bendras programos sesijų valandų skaičius 8 val.

Atlikus visus programos eigos etapus dalyvis gauną 12 val. trukmės “Taikomojo vadovavimo” programos pažymėjimą ir individualią mokymosi medžiagą.

 

Metodika

Pirma išnagrinėsime vadovavimo stilius ir išmoksime naudotis MBTI ir FIRO priemonėmis. Nuo teorijos greitai pereisime prie praktikos ir pritaikysime „Taikomojo vadovavimo" sąvokas jūsų komandos nariams. Konkrečios efektyvesnio vadovavimo strategijos yra išdėstytos raštu ir pateikiamos „Vadovo veiksmų plane".

 

Turinys ir temos

 • Efektyvaus darbo formulė (Darbas = Gebėjimai x Motyvacija)
 • Individualus Jūsų vadovavimo stilius („Vadovavimo ataskaita“)
 • Kaip vertinamas Jūsų vadovavimas
 • Ko tikitės iš kitų vadovų
 • Galios ir įtakos šaltiniai
 • „Vienarankės“ organizacijos
 • Efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas
 • „Talentų ir įgūdžių“ matrica
 • Pageidautinos komandos narių savybės ir jų atranka 
 • „Get -Give information“ vs „Paralelinė dienotvarkė“
 • Taikomojo vadovavimo veiksmų planas („Vadovo darbo aplankas“)

Visos mokymų programos yra preliminarios. Kiekvienam klientui siūlome individualią, pagal jo poreikius sukurtą mokymų programą.