ES parama

UAB „Dorevi“ kaip pareiškėjas ir projekto vykdytojas 2013-2015 m. įgyvendino dalinai ES finansuojamą projektą „Įmonių konkurencingumo didinimas per darbuotojų kvalifikacijos kėlimą“ (SFMIS numeris: VP1-1.1-SADM-01-K-02-309) finansuotą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis. Bendra projekto vertė (su PVM) – 619 823,41 Eur (2 139 781 Lt.), iš kurių 60 proc. dengė finansinė parama.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • organizacinės vadybos mokymai
  • specializuoti mokymai, tobulinantys profesines kompetencijas. 

Projekto metu buvo apmokyti 644 darbuotojai iš 21 įmonės.