Apie mus

UAB „Dorevi“ veiklos pradžia 2005 m. lapkričio 29 d.

Esame konsultavimo kompanija:

  • organizuojame išorinius, vidinius ir tęstinius mokymus,
  • konsultuojame organizacijas valdymo, vystymo klausimais,
  • konsultuojame ES lėšų įsisavinimo, mokymų poreikio nustatymo klausimais.


Ekspertų komanda:
Paslaugas teikia profesionalų komanda. Kiekvienas iš konsultantų yra pasirinktos ekspertinės srities profesionalas, turintis aukščiausią kompetenciją ir praktinę patirtį.

ES finansinės paramos įsisavinimas:
Nuolat rengiame seminarus ir konsultuojame įmones ES finansinės paramos įsisavinimo klausimais. Nustatome mokymų poreikį įmonėse. Padedame įsisavinti ES finansuojamus projektus.

Sertifikacija:
2007 04 16 pagal Vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 1V-135 dėl Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.