Įmonės/įstaigos dokumentų rengimas. Naujovės, aktualūs pavyzdžiai (I dalis)


Seminaras skirtas

Darbuotojams, atsakingiems už  dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.

 

Seminarų data ir vieta  

2022 m. lapkričio 15 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose ar darbo vietoje
 
Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.
Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.
 
Seminaro kaina
80.00 EUR (+21% PVM).
Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.
 
Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 
  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

 


Seminaro programa:

Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų rengimą.

Veiklos dokumentų sistema:

Veiklos dokumentų  klasifikavimas;

Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos;

Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai;

Dokumentų rekvizitai, jų išdėstymas, pakeitimai.

Atskirų rūšių dokumentų rengimas: formos ir turinio reikalavimai.

Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Įsakymų (veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių) struktūra, turinys, įforminimo reikalavimai;

Tvirtinamųjų dokumentų (nuostatų, taisyklių, aprašų ) struktūra, turinys ir rengimo reikalavimai.

Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų rengimas

Protokolai, protokolų išrašai, grafikai, aktai, ataskaitos ir kt.

Rekomendacijos asmens sudaromiems dokumentams (prašymai, pasiaiškinimai, tarnybiniai pranešimai ir kt.)

Įstaigos siunčiamųjų dokumentų įforminimo reikalavimai.

Raštai. Bendrosios dalykinio susirašinėjimo taisyklės;

Raštų kalbos etiketas (tekstų šablonai, kanceliarinės kalbos specifika ir pan.);

Dažniausios raštų klaidos, pavyzdžiai;

Dokumentų išrašų, nuorašų, įforminimo reikalavimai;

Dokumentų priedų ir pridedamų dokumentų įforminimas.

Elektroninių dokumentų rengimas ir pasirašymas.

 

  • UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai skaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

 

 

 Registracija:
Data: 2022-11-15 , Miestas: Visoje Lietuvoje , Vieta: dalyvio namuose arba darbo vietoje , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis