Įmonės/įstaigos dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas (II dalis)


Seminaras skirtas

Darbuotojams, atsakingiems už  dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.

 

Seminarų data ir vieta  

2022 m. lapkričio 22 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose ar darbo vietoje
 
Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.
Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.
 
Seminaro kaina
80.00 EUR (+21% PVM).
Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.
 
Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 
  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

Seminaro programa

Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą.

Dokumentacijos plano rengimas (Kokios bylos privalo būti įstaigose, o kurių vertėtų jau atsisakyti)

Dokumentacijos plano struktūra, forma, indeksai.

Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas.

Skaitmeninių kopijų bylų formavimas.

Elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai.

Atsakomybės už formuojamas bylas priskyrimas darbuotojams.

Bylų saugojimo terminų nustatymas.

Dokumentacijos plano pavyzdžiai, dažniausios klaidos. 

 

Dokumentų apyvartos organizavimas

Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.

Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.

 

Dokumentų registravimas ir bylų formavimas

Naujausi dokumentų registracijos metodai ir būdai.

Dokumentų registrų sąrašo rengimas. Registrai.

Siunčiamų, gaunamų dokumentų registravimas ir dėjimas į bylas.

Vidaus dokumentų registravimas ir bylų formavimas.

Vienarūšių bylų, darbuotojų asmens bylų formavimo ypatumai.

 

Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui

Trumpai saugomų bylų tvarkymas ir apskaita.

Ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymas (dokumentų persegimas, lapų numeravimas, baigiamojo įrašo, antraštinio lapo rengimas).

Dokumentų vertės ekspertizė.

Dokumentų saugojimo terminų pratęsimas, jų tolesnė apskaita.

Dokumentų naikinimo procedūros ir jų įforminimas.

Bylų iš padalinių perdavimas archyviniam saugojimui. Bylų perdavimo aktas.

 

Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas

Ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų sąrašo sudarymas. Bylų įrašymas į apyrašus.

Dokumentų saugojimas, saugojimo terminai.

Elektroninių dokumentų, skaitmeninių kopijų vaizdo ir garso dokumentų saugojimas. Dokumentų kiekio ir būklės patikrinimai, procedūros dingus dokumentams.

Dokumentų saugojimo patalpoms keliami reikalavimai.

 

 

  • UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

 

 

 Registracija:
Data: 2022-11-22 , Miestas: Visoje Lietuvoje , Vieta: dalyvio namuose arba darbo vietoje , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis