Tvarkomų asmens duomenų auditas: teisinių rizikų valdymas


Ar esate atlikę savo tvarkomų asmens duomenų auditą? Esate identifikavę pagrindines rizikas? Įgyvendinę priemones, užtikrinančias savo tvarkomų asmens duomenų saugumą?
 
Skaičiai kalba patys už save. Nuo BDAR taikymo pradžios Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išnagrinėjo 1 729 skundus, atliko 238 patikrinimus savo iniciatyva, įvertino 303 gautus pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. Atlikusi žmonių pateiktų skundų, duomenų saugumo pažeidimų ar kitus tyrimus savo iniciatyva inspekcija skyrė įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms bei fiziniams asmenims, tvarkantiems asmens duomenis: (i) 283 nurodymus; (ii) 121 papeikimą; (iii) 8 rekomendacijas; ir (iv) 9 baudas (bendra suma 80 759 Eur).
 

Seminare kiekvienas dalyvis įgis pakankamai ekspertinių žinių, leidžiančių ne tik identifikuoti teisines rizikas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, bet ir įvardinti būdus bei priemones, leidžiančias šias rizikas pašalinti.

 
Seminaro data ir vieta   
2020 m. lapkričio 12 d., 09:00 - 12:30 (4 akad. val.)
Vilnius, viešbučio Park Inn by Radisson Vilnius Hotel and Business Centre, Oreivių g. 32
 
 
Seminaro kaina
75.00 EUR (pridedamas 21% PVM)
Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.
 
 
Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 
 • išsamią metodinę medžiagą;
 • 4 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
 • vaišinsime kavos pertraukėlių metu.
 
Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Seminaro programa

Šio praktinio seminaro metu mes aptarsime ir vertinsime, ar:

 • Tinkamai gebate identifikuoti tvarkomus asmens duomenis.
 • Tinkamai nustatote tvarkomų asmens duomenų tikslus.
 • Tinkamai nustatote teisinius pagrindus duomenų tvarkymo veiksmams pagrįsti.
 • Nerenkate perteklinių duomenų apie savo darbuotojus.
 • Pakankamai dėmesio skiriate darbuotojams apmokyti.
 • Tinkamai informuojate klientus apie jų tvarkomus asmens duomenis.
 • Tinkamai nustatote asmens duomenų saugojimo terminus.
 • Tinkamai naikinate asmens duomenis.
 • Tinkamai esate apsibrėžę prieigos teises prie asmens duomenų.
 • Su visais duomenų tvarkytojais yra pasirašytos asmens duomenų tvarkymo sutartys.
 • Laikotės asmens duomenų perdavimui taikomų reikalavimų.
 • Tinkamai įgyvendinate duomenų subjektų teises.
 • Laikotės ir kitų asmens duomenų apsaugai keliamų reikalavimų.
Raminta Stravinskaitė yra advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė. Raminta daugiausia konsultuoja informacinių technologijų, žiniasklaidos, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės teisės srityse. Raminta yra „The Legal 500“ rekomenduojama technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijų teisės ekspertė.
 
Nuo 2017 metų vidurio, Lietuvoje prasidėjus pasirengimui įgyvendinti BDAR, Raminta specializuojasi duomenų apsaugos teisės srityje. Ji konsultuoja visais organizacijų atitikties BDAR klausimais, atlieka teisinius auditus, rengia kiekvienai organizacijai pritaikytus veiksmų planus, juos įgyvendina, ruošia privatumo politikas, strategijas, įmonių vidinius dokumentus, susijusius su technologijų naudojimu, informacijos ir duomenų apsauga.
 
Teikdama teisines paslaugas, Raminta glaudžiai bendradarbiauja su klientų atstovais – vadovybe, už duomenų apsaugą atsakingais žmonėmis bei vidiniais ar išoriniais IT paslaugų teikėjais.
 
Keli Ramintos patirties duomenų apsaugos srityje pavyzdžiai:
•       Yra atlikusi daugiau nei penkiolikos organizacijų BDAR auditą bei parengusi šioms įmonėms dokumentus, užtikrinančius atitikį BDAR. Tarp Ramintos klientų buvo viena iš didžiausių Lietuvos kapitalo įmonių grupių, veikiančių daugiau nei 10-yje jurisdikcijų, kitos tarptautinės įmonių grupės, viena iš didžiausių el. prekybos paslaugų teikėjų, veikianti tarptautiniu mastu, valstybės valdžios institucijos, viešosios įstaigos bei valstybės įmonės. Paprastai vienos įmonės auditas trunka nuo mėnesio iki pusės metų. Jo metu išanalizuojamas ir ataskaitoje aprašomas bei klientui pristatomas neatitikimas BDAR, nurodoma rizika ir pateikiama konkreti rekomendacija, kaip pašalinti neatitikimą, susisteminami visi įmonės tvarkomi asmens duomenys pagal jų kategorijas, tvarkymo tikslus bei pagrindus, pateikiant rekomendacijas dėl perteklinių duomenų ir kt.
•      Sėkmingai atstovavo kliento interesams, įvykus didžiausiam kibernetiniam incidentui Lietuvoje, kurio metu klientas prarado didelės apimties specialių kategorijų pacientų asmens duomenis (teisinės situacijos vertinimas, bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, žurnalistais, atstovavimas teismuose).
•      Gynė kliento interesus baudžiamojoje byloje dėl neteisėtos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, turto prievartavimo, neteisėto elektroninių dokumentų perėmimo ir panaudojimo bei dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
•      Raminta atstovavo klientų interesams administracinėse bylose dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir bendrovės vadovo, kaip asmens atsakingo už asmens duomenų saugumą bendrovėje, atsakomybės.
•      Nuolat veda BDAR išorinius ir vidinius mokymus.
•   Nuolat rengia publikacijas, skaito pranešimus konferencijose duomenų apsaugos temomis.


Registracija:
Data: 2020-11-12 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbučio Park Inn by Radisson Vilnius Hotel and Business Centre, Oreivių g. 32 , Kaina: 90.75 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis