Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos


   Kaip tinkamai parengti  įsakymus, potvarkius, taisykles, aprašus, reglamentus ir kt. teisės aktus? Dokumentų rengimo taisyklės nuo 2020 m. sausio nebereglamentuoja teisės aktų rengimo. Vienintelis teisės aktas, kur nustatyti šių dokumentų praktinio rengimo standartai - Teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.  2021m. lapkričio 19 d. šios rekomendacijos buvo iš esmės pakeistos - išdėstytos nauja redakcija.

   Seminare bus pristatytos teisės aktų - įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų, taisyklių, aprašų, reglamentų ir kt. - rengimo naujovės, praktiniai patarimai, pavyzdžiai.

 

Seminaro data ir vieta 

2022 m. birželio 16 d., 10:00 - 15:30 (6 akad. val.)

Palangoje, viešbučio Palangos vėtra konferencijų salė, Daukanto g. 35 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 17

 

Seminaro kaina

90.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

  • išsamią metodinę medžiagą;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
  • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

Seminaro programa

Bendrieji teisės aktų (įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų ir kt.)  projekto reikalavimai.

Teisės akto dalys ir jų išdėstymas:

Pavadinimas (antraštė);

Preambulė;

Dėstomoji dalis;

Teisės aktais tvirtinami dokumentai- nuostatai, taisyklės, programos, aprašai ir kt.;

Teisės aktų priedai.

Nuorodų į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.

Teisės akto įforminimas- lygiavimas, numeracija, teksto dėstymas ir kt.

Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (trumpiniai, skliaustai, sakinių konstrukcijos, kalbos klaidos ir kt.).

Teisės akto keitimas, papildymas, pripažinimas netekusiu galios.

Taisyklių, nuostatų, aprašų rengimas, administruojant darbo santykius (dėl

psichologinio smurto, lygių galimybių, asmens duomenų tvarkymo ir kt.).

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė
Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.
Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.


Registracija:
Data: 2022-06-16 , Miestas: Palanga , Vieta: viešbučio Palangos vėtra konferencijų salė, Daukanto g. 35 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 17 , Kaina: 108.90 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis