Personalo dokumentų administravimas: dokumentų valdymo ir darbo teisės aktualijos 2021 metais


Seminaro data ir vieta

2021 m. balandžio 30 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose ar darbo vietoje

 

Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.
Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.
 

Seminaro kaina

65.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

 • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
 • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
 • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro.

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Personalo procesų optimizavimo galimybės.

 Personalo dokumentų planavimas:

 • Personalo bylų planas  ir jo sudarymo specifika.
 • Asmens bylos, jų  poreikis ir/ar privalomumas.
 • Personalo įrašų valdymas.
 • Elektroniniai personalo dokumentai.

 

Personalo dokumentų apyvarta:

 • Dokumentų registravimo tendencijos.
 • Darbuotojų supažindinimo galimybės.
 • Ilgai saugomų bylų tvarkymo pakeitimai ir kt.

 

Vidaus teisės aktų rengimo, keitimo ar papildymo turinio ir formos reikalavimai:

 • Dėl pareigybių aprašymų,
 • Dėl darbo tvarkos taisyklių,
 • Dėl nuotolinio darbo ir kt.

 

Darbo sutartis:

 • Darbo sutarties forma.
 • Reikalavimai darbo sutarties sudarymui.
 • Darbo sutarties keitimas.
 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

 

Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

 • Darbo grafikai, žiniaraščiai.
 • Atostogų įforminimas;
 • Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas.

 

Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas

 • Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo.
 • Darbuotojų atleidimas dėl darbo pareigų pažeidimų įforminimas.
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-04-30 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 78.65 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis