Personalo administravimas. Turinio ir formos probleminiai aspektai


Seminaro data ir vieta

2022 m. vasario 2 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Vilniuje, viešbučio CornerHotel konferencijų salė, T. Ševčenkos g. 16

 

 

Seminaro kaina

85.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

  • išsamią metodinę medžiagą;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • vaišinsime pietų ir kavos pertraukos metu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro.

 

Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.


Seminaro programa

Naujos personalo procesų valdymo galimybės

DVS naudojimas;

Įrašų valdymas;

Įforminimo dokumentų mažinimas.

Komunikacijos su darbuotojais, buhalterija ir kt. galimybės.

 

Darbuotojų asmens duomenų apsaugos  ypatumai

Kodėl „pavojinga“ turėti asmens bylą. Kokių duomenų prašome ir kodėl ?

Darbuotojo sutikimas –  dažniausiai netinkamas pagrindas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis.

Darbdavio teisėto intereso pagrindimo problema.

 

Darbo sutarties sąlygų aiškumas – patikimiausia darbo ginčų prevencija

Būtinųjų darbo sutarties sąlygų traktavimas darbo ginčuose (naujausia ginčų praktika).

Darbo užmokesčio nustatymo problemos.

Papildomos darbo sutarties sąlygos ir papildomi susitarimai- įforminimas ir turinys, dažniausios klaidos.

 

Darbo ir poilsio laiko probleminiai aspektai

Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas.

Atostogų administravimo pavojai.

 

Darbuotojų atleidimas

Šalių susitarimas.  Kaip užtikrinti teisėtumo ir savanoriškumo įrodymus.

Svarbios priežasties  samprata, atleidžiant darbuotoją.  Pasirengimas prisiimti įrodinėjimo naštą darbdaviui.

Svarbesnių  ginčų dėl atleidimo praktika.

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2022-02-02 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbučio CornerHotel konferencijų salė, T. Ševčenkos g. 16 , Kaina: 102.85 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis