Pagrindiniai BDAR reikalavimai


Šis seminaras rekomenduojamas visiems vidiniams organizacijų teisininkams, vadovams, žmogiškųjų išteklių vadovams bei duomenų apsaugos pareigūnams.

 

Seminaro data ir vieta   

2021 m. spalio 13 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

2021 m. gruodžio 21 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

 

Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.

Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.

 

 

Seminaro kaina
80.00 EUR (pridedamas 21% PVM)
Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

 • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
 • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
 • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro.
 
Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

 • Asmens duomenų sąvoka (kas laikoma asmens duomenimis? As juridinių asmenų darbuotojų duomenys laikytini asmens duomenimis? Ar pseudoniminiai duomenys yra vis dar yra asmens duomenys? Kas nėra laikoma asmens duomenimis? Specialių kategorijų asmens duomenys)
 • Kam taikomas BDAR (BDAR materialinė taikymo sritis, BDAR taikymo išimtys)
 • Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai (atskaitomybės principas, teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas, tikslo apribojimo principas, kaip nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslą? kur nustatyti duomenų tvarkymo tikslą? tolesnis asmens duomenų tvarkymas, duomenų kiekio mažinimo principas, tikslumo principas, saugojimo trukmės apribojimo principas, vientisumo ir konfidencialumo principas)
 • Teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos (duomenų subjekto sutikimas, vaikų sutikimas, sutartinė prievolė, teisinė prievolė, viešasis interesas, asmens gyvybiniai interesai, teisėti interesai)
 • Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykiai (kas yra duomenų tvarkytojas? Kokie reikalavimai keliami duomenų tvarkytojui? kodėl reikalinga sutartis tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo? kas turi būti įtraukta į sutartį su duomenų tvarkytoju? kada galima duomenų tvarkytojui pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją (subtvarkytoją)? duomenų tvarkytojo atsakomybė)
 • BDAR dokumentai ir jų nuostatos
 • Kiek laiko turiu saugoti asmens duomenis? (kas nustato duomenų saugojimo terminą? koks gali būti saugojimo terminas? kaip elgtis pasibaigus duomenų saugojimo terminui?)
 • Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka (bendrosios duomenų subjekto teisių įgyvendinimo sąlygos, teisė būti informuotam, informacija, kuri turi būti pateikta duomenų subjektui, informacijos pateikimo būdai, informacijos duomenų subjektui pateikimo laikas, teisės būti informuotam išimtys, teisė susipažinti su savo duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą)
 • Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas (kada turi būti skiriamas duomenų apsaugos pareigūnas, kas gali būti duomenų apsaugos pareigūnu, duomenų apsaugos pareigūno užduotys, kokia duomenų apsaugos pareigūno informacija ir kur turi būti skelbiama)
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (kada privalo būti atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas, kaip atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas, kada reikia kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją?)
 • Asmens duomenų saugumas (asmens duomenų saugumo pažeidimai, asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimas, pranešimas duomenų subjektui, asmens duomenų saugumo pažeidimų dokumentavimas, kitos pareigos, susijusios su asmens duomenų saugumo pažeidimais, pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga, organizaciniai ir techniniai asmens duomenų saugumo reikalavimai).
Raminta Stravinskaitė yra advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė. Raminta daugiausia konsultuoja informacinių technologijų, žiniasklaidos, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės teisės srityse. Raminta yra „The Legal 500“ rekomenduojama technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijų teisės ekspertė.
 
Nuo 2017 metų vidurio, Lietuvoje prasidėjus pasirengimui įgyvendinti BDAR, Raminta specializuojasi duomenų apsaugos teisės srityje. Ji konsultuoja visais organizacijų atitikties BDAR klausimais, atlieka teisinius auditus, rengia kiekvienai organizacijai pritaikytus veiksmų planus, juos įgyvendina, ruošia privatumo politikas, strategijas, įmonių vidinius dokumentus, susijusius su technologijų naudojimu, informacijos ir duomenų apsauga. Teikdama teisines paslaugas, Raminta glaudžiai bendradarbiauja su klientų atstovais – vadovybe, už duomenų apsaugą atsakingais žmonėmis bei vidiniais ar išoriniais IT paslaugų teikėjais.


Registracija:
Data: 2021-10-13 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis
Data: 2021-12-21 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis