Dokumentų valdymo procesų optimizavimas: kaip atsisakyti popierinių dokumentų (nuotolinis)


Seminaro data ir vieta

2021 m. spalio 8 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose ar darbo vietoje 

 

Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.
Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.

 

Seminaro kaina

65.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro.

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Veiklos procesų ir procedūrų  įforminimo pokyčiai.
Kaip supaprastinti proceso įforminimą ir atsisakyti nereikalingų  (bet kokios formos) dokumentų ?
Naujos taisyklės ir reikalavimai dokumentų valdymui.
 
Dokumento sampratos pasikeitimai
Tekstinių dokumentų atsisakymas ir perėjimas prie įrašų valdymo.
Kuo skiriasi skaitmeninė kopija, skaitmeninės kilmės dokumentas, įrašas, elektroninis dokumentas, garso ir vaizdo dokumentas ?
Kaip juos pasirašyti ir kada galima naudoti ?
 
Reikalavimai dokumentų valdymo sistemoms
DVS galimybės XXI amžiuje. Registravimas, tvarkymas, apskaita.
 
Dokumentų saugojimo pokyčiai
Galimybės saugoti popierinius dokumentus elektronine forma, nesaugant originalo (naujos  Dokumentų saugojimo taisyklės bei Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas, įsigalioję nuo 2020 m. sausio 1d.).
 
Personalo ir apskaitos dokumentų valdymo supaprastinimo galimybės.
Įsakymų, aktų ir kitų dokumentų atsisakymas,
Šiuolaikinės komunikacijos galimybės įstaigos viduje.
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-10-08 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 78.65 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis