Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą. Naujos personalo dokumentų administravimo galimybės


Nuo 2020 m sausio d. valstybėje pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymąreglamentuojantys teisės aktai taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.

Naujų teisės aktų tikslas – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt.

Taip pat seminare aptarsime personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Dokumentų  valdymo reformos įtaką personalo dokumentų administravimui. Analizuosime personalo dokumentų administravimo supaprastinimo galimybes bei darbo santykių pakeitimo galimybes, esant ekstremaliai situacijai: galimas priemones, sumažėjus įmonės darbo apimtims ar sustabdžius veiklą. Aptarsime Darbo kodekso pakeitimus, naujausią teismų praktiką ir darbo ginčus.

Įmonių, įstaigų atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų.

 

 

Seminaro data ir vieta  

2020 m. birželio 18-19 dienomis, 10:00 - 15:30.

Viso seminaro trukmė 12 akademinių valandų.
Palanga, viešbučio  
Amberton Green Apartments Palanga konferencijų salėje, M. Valančiaus g. 1

 

 

Seminaro kaina

179.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • 12 valandų seminaras, metodinė medžiaga, rašiklis, sertifikatas;
 • kavos pertraukos ir pietūs abi seminaro dienas;
 • lektorės asmeninės konsultacijos.

  

269.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • viskas, kas išvardinta aukščiau;
 • apgyvendinimas vienviečiame kambaryje arba apgyvendinimas dviviečiame kambaryje, kai tik vienas gyvenantis yra seminaro dalyvis;
 • vakarienė;

 

480.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • viskas, kas išvardinta aukščiau;
 • apgyvendinimas dviejų įmonės darbuotojų dviviečiame kambaryje.

 

Galite paankstinti savo atvykimą arba pasilikti dar keletui dienų po seminaro;

 

Jeigu norite pasitarti dėl šių mūsų pasiūlymų arba turite savo pageidavimų - susisiekite su mumis. 

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Seminaro programa
 
I diena, birželio 11-oji
 
1.     Dokumentų valdymo reformos esmė, tikslai, keičiamas teisinis reguliavimas.
 Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis.
 
2.     Dokumentų rengimo pokyčiai (naujos Dokumentų rengimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.).
Dokumento elementų išdėstymo pakeitimai.
Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.
Įrašų rengimo ypatumai.
 
3.     Dokumentų tvarkymo ir apskaitos pokyčiai (naujos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.).
Dokumentų registravimas: registrai arba informacinės sistemos.
Dokumentacijos planavimas: bylų dokumentacijos planas arba funkcijų dokumentacijos planas.
Dokumentų tvarkymas, atsižvelgiant į dokumentacijos plano sudarymą.
 Ilgai saugomų dokumentų tvarkymo ir užbaigtų bylų apskaitos pokyčiai.
 
4.     Dokumentų saugojimo pokyčiai.
Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma ir kt.
 

 

II diena, birželio 12-oji

 

PERSONALO PROCESŲ IR DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS: FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI. NAUJAUSI 2020 M. PAKEITIMAI

 

 Personalo dokumentų planavimas:

 • Asmens bylos, jų  poreikis ir/ar privalomumas.
 • Personalo įrašų valdymas.
 • Elektroniniai personalo dokumentai.

 

Personalo dokumentų apyvarta:

 • Registravimas: ar   privalomi registrai ?
 • Darbuotojų supažindinimo galimybės.
 • Ilgai saugomų bylų tvarkymo pakeitimai ir kt.

 

 Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas pagal numatomus naujus reikalavimus:

 • Dėl pareigybių aprašymų.
 • Dėl darbo tvarkos ir kt.

 

 Darbo sutartis:

 • Darbo sutarties forma.
 • Reikalavimai darbo sutarties sudarymui.
 • Darbo sutarties keitimas, prastovos, nuotolinis darbas.
 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

 

 Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

 • Darbo grafikai, žiniaraščiai.
 • Atostogų įforminimas ir kt.

 

 Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas

 • Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo.
 • Darbuotojų atleidimas dėl darbo pareigų pažeidimų įforminimas.

 

 
                       
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2020-06-18 - 2020-06-19 , Miestas: Palanga , Vieta: Viešbutis AMBERTON Green Apartments, M. Valančiaus g. 1 , Kaina: 216.59 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis