Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo probleminiai aspektai. Personalo administravimo pokyčiai. Aktuali praktika darbo ginčų sprendime.


   Kaip tinkamai parengti  įsakymus, potvarkius, taisykles, aprašus, reglamentus ir kt. teisės aktus?  Dokumentų rengimo taisyklės nuo 2020 m. sausio nebereglamentuoja teisės aktų rengimo.  Vienintelis teisės aktas, kur nustatyti šių dokumentų praktinio rengimo standartai- Teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.  2021m. lapkričio 19 d. šios rekomendacijos buvo iš esmės pakeistos-  išdėstytos nauja redakcija.

    Seminare bus pristatytos teisės aktų - įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų, taisyklių, aprašų, reglamentų ir kt. - rengimo naujovės, praktiniai patarimai, pavyzdžiai.

   Įmonių, įstaigų atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų.

 

Seminaro data ir vieta  

2022 m. birželio 16-17 dienomis, 10:00 - 15:30.

Viso seminaro trukmė 12 akademinių valandų.

Palanga, viešbučio Palangos vėtra konferencijų salė, Daukanto g. 35 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 17

 

Seminaro kaina

179.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • 12 valandų seminaras, metodinė medžiaga, rašiklis, sertifikatas;
 • kavos pertraukos ir pietūs abi seminaro dienas;
 • lektorės asmeninės konsultacijos.

 

269.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • viskas, kas išvardinta aukščiau;
 • apgyvendinimas vienviečiame kambaryje arba apgyvendinimas dviviečiame kambaryje, kai tik vienas gyvenantis yra seminaro dalyvis;
 • vakarienė;

 

480.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • viskas, kas išvardinta aukščiau;
 • apgyvendinimas dviejų įmonės darbuotojų dviviečiame kambaryje.

 

Galite paankstinti savo atvykimą arba pasilikti dar keletui dienų po seminaro;

 

Jeigu norite pasitarti dėl šių mūsų pasiūlymų arba turite savo pageidavimų - susisiekite su mumis. 
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

Seminaro programa
 
 
I diena

Bendrieji teisės aktų (įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų ir kt.)  projekto reikalavimai.

Teisės akto dalys ir jų išdėstymas:

Pavadinimas (antraštė);

Preambulė;

Dėstomoji dalis;

Teisės aktais tvirtinami dokumentai- nuostatai, taisyklės, programos, aprašai ir kt.;

Teisės aktų priedai.

Nuorodų į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.

Teisės akto įforminimas- lygiavimas, numeracija, teksto dėstymas ir kt.

Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (trumpiniai, skliaustai, sakinių konstrukcijos, kalbos klaidos ir kt.).

Teisės akto keitimas, papildymas, pripažinimas netekusiu galios.

Taisyklių, nuostatų, aprašų rengimas, administruojant darbo santykius (dėl psichologinio smurto, lygių galimybių, asmens duomenų tvarkymo ir kt.)

 
II diena
1.     Personalo procesų ir dokumentų  „pertvarka“, atsižvelgiant į įstaigos specifiką.
2. Darbo sutarties sudarymas.

 Kaip tinkamiausiai nustatyti būtinąsias sutarties sąlygas – darbovietę, darbo funkciją, darbo užmokestį?

 Papildomų sąlygų ir susitarimų svarba ir nauda darbdaviui :

 • Dėl išbandymo;
 • Dėl papildomo darbo;
 • Dėl mokymosi išlaidų atlyginimo;
 • Dėl konfidencialios informacijos, nekonkuravimo ir kt.

Priimant į darbą  darbuotojų pateikiami duomenys. Darbuotojų asmens duomenų apsaugos probleminiai klausimai. Darbo sutarčių rūšys.

3. Darbo sutarties keitimas, papildymas.  Siūlymai, prašymai ir kt. procedūros. Įforminimo reikalavimai. Dažnesni ginčai ir jų prevencija.

 4.Darbo sutarčių nutraukimo pagrindai

Koks pagrindas tinkamiausias konkrečioje situacijoje?

Darbo sutarties nutraukimo apribojimai:

Kas turi pirmenybę pasilikti darbe ?

Privalomas atleidimo kriterijų nustatymas.

Įspėjimas nutraukti darbo sutartį:

terminai, siūlymai, pavyzdžiai, laikas naujo darbo paieškoms ir kt.

Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas: procedūros, dokumentai (darbdavio sprendimas, įteikimas darbuotojui, įrašas darbo sutartyje ir kt.)

Dažniausios darbdavių klaidos; darbo ginčų  dėl atleidimo  specifika.

Kaip jų išvengti ? Ko neturėtų daryti darbdavys ?

Diskusija, praktinių situacijų analizė, individualūs klausimai

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2022-06-16 - 2022-06-17 , Miestas: Palanga , Vieta: viešbutis Palangos vėtra, Daukanto g. 35 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 17 , Kaina: 216.59 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis