Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo probleminiai aspektai. Personalo administravimo pokyčiai. Aktuali praktika darbo ginčų sprendime.

The requested item could not be found