Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita. Teoriniai pokyčiai ir praktinis taikymas. Personalo administravimas. Turinio ir formos probleminiai aspektai.


Nuo 2020 m sausio d. valstybėje pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.

Naujų teisės aktų tikslas – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt.

Taip pat seminare aptarsime personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Dokumentų  valdymo reformos įtaką personalo dokumentų administravimui. Analizuosime personalo dokumentų administravimo supaprastinimo galimybes bei darbo santykių pakeitimo galimybes, esant ekstremaliai situacijai: galimas priemones, sumažėjus įmonės darbo apimtims ar sustabdžius veiklą. Aptarsime Darbo kodekso pakeitimus, naujausią teismų praktiką ir darbo ginčus.

Įmonių, įstaigų atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų.

 

Seminaro data ir vieta  

2021 m. spalio 14-15 dienomis, 10:00 - 15:30.

Viso seminaro trukmė 12 akademinių valandų.

Palanga, viešbučio AMBERTON GREEN Apartments konferencijų salėje, M. Valančiaus g. 1

 

Mokymuose dalyvauti ir viešbutyje apsistoti priimsime tik su galimybių pasais.

 

Seminaro kaina

179.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

  • 12 valandų seminaras, metodinė medžiaga, rašiklis, sertifikatas;
  • kavos pertraukos ir pietūs abi seminaro dienas;
  • lektorės asmeninės konsultacijos.

  

269.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

  • viskas, kas išvardinta aukščiau;
  • apgyvendinimas vienviečiame kambaryje arba apgyvendinimas dviviečiame kambaryje, kai tik vienas gyvenantis yra seminaro dalyvis;
  • vakarienė;

 

480.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

  • viskas, kas išvardinta aukščiau;
  • apgyvendinimas dviejų įmonės darbuotojų dviviečiame kambaryje.

 

Galite paankstinti savo atvykimą arba pasilikti dar keletui dienų po seminaro;

 

Jeigu norite pasitarti dėl šių mūsų pasiūlymų arba turite savo pageidavimų - susisiekite su mumis. 

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Seminaro programa
DĖMESIO! Seminaro programa bus atnaujinama pagal būsimas aktualijas.
 
I diena

Naujos dokumentų rengimo galimybės

Dokumento elementai ir jų išdėstymo pakeitimai.

Metaduomenys dokumente.

Autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo  būdai.

Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.

Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.

Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.

Įrašų rengimo ypatumai.

 

Teisės aktų rengimo reikalavimai.

Kaip tinkamai parengti įsakymą, aprašą, taisykles ?

Teisės aktų keitimas, paskelbimas netekusiais galios, išdėstymas nauja redakcija ir kt.  

Dokumentų tvarkymas ir apskaita-  didžioji dalis procesų priklauso nuo pačios įstaigos (įmonės)

Dokumentų registravimas: nebūtinas specialus registras, užtenka naudojamos informacinės sistemos.

Dokumentacijos planavimas: Bylų dokumentacijos planas arba Funkcijų dokumentacijos planas.

Dokumentų tvarkymo liberalizavimas, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.

Užbaigtų bylų  apskaitos pokyčiai.

 

Dokumentų saugojimas

Saugojimo taisyklių pokyčiai.

Dokumentų saugojimo terminai.

Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma  (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)

 
 

II diena

 

Naujos personalo procesų valdymo galimybės

DVS naudojimas;

Įrašų valdymas;

Įforminimo dokumentų mažinimas.

Komunikacijos su darbuotojais, buhalterija ir kt. galimybės.

 

Darbuotojų asmens duomenų apsaugos  ypatumai

Kodėl „pavojinga“ turėti asmens bylą. Kokių duomenų prašome ir kodėl ?

Darbuotojo sutikimas –  dažniausiai netinkamas pagrindas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis.

Darbdavio teisėto intereso pagrindimo problema.

 

Darbo sutarties sąlygų aiškumas – patikimiausia darbo ginčų prevencija

Būtinųjų darbo sutarties sąlygų traktavimas darbo ginčuose (naujausia ginčų praktika).

Darbo užmokesčio nustatymo problemos.

Papildomos darbo sutarties sąlygos ir papildomi susitarimai- įforminimas ir turinys, dažniausios klaidos.

 

Darbo ir poilsio laiko probleminiai aspektai

Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas.

Atostogų administravimo pavojai.

 

Darbuotojų atleidimas

Šalių susitarimas.  Kaip užtikrinti teisėtumo ir savanoriškumo įrodymus.

Svarbios priežasties  samprata, atleidžiant darbuotoją.  Pasirengimas prisiimti įrodinėjimo naštą darbdaviui.

Svarbesnių  ginčų dėl atleidimo praktika.                       

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-10-14 - 2021-10-15 , Miestas: Palanga , Vieta: viešbutis Amberton Green Apartments, M. Valančiaus g. 1 , Kaina: 216.59 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis