Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą. Naujos personalo dokumentų administravimo galimybės


Nuo 2020 m sausio d. valstybėje pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymąreglamentuojantys teisės aktai taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.

Naujų teisės aktų tikslas – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt.

Taip pat seminare aptarsime personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Dokumentų  valdymo reformos įtaką personalo dokumentų administravimui. Analizuosime personalo dokumentų administravimo supaprastinimo galimybes bei darbo santykių pakeitimo galimybes, esant ekstremaliai situacijai: galimas priemones, sumažėjus įmonės darbo apimtims ar sustabdžius veiklą. Aptarsime Darbo kodekso pakeitimus, naujausią teismų praktiką ir darbo ginčus.

Įmonių, įstaigų atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų.

 

Seminaro data ir vieta  

2020 m. birželio 17-18 dienomis, 10:00 - 15:30.

Viso seminaro trukmė 12 akademinių valandų.

Palanga, viešbučio  Amberton Green Apartments Palanga konferencijų salėje, M. Valančiaus g. 1

 

 

Seminaro kaina

179.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • 12 valandų seminaras, metodinė medžiaga, rašiklis, sertifikatas;
 • kavos pertraukos ir pietūs abi seminaro dienas;
 • lektorės asmeninės konsultacijos.

  

280.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • viskas, kas išvardinta aukščiau;
 • apgyvendinimas vienviečiame kambaryje arba apgyvendinimas dviviečiame kambaryje, kai tik vienas gyvenantis yra seminaro dalyvis;
 • vakarienė;

 

480.00 Eur +PVM

Į kainą įskaičiuota:

 • viskas, kas išvardinta aukščiau;
 • apgyvendinimas dviejų įmonės darbuotojų dviviečiame kambaryje.

 

Galite paankstinti savo atvykimą arba pasilikti dar keletui dienų po seminaro;

 

Jeigu norite pasitarti dėl šių mūsų pasiūlymų arba turite savo pageidavimų - susisiekite su mumis. 

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Seminaro programa
DĖMESIO! Seminaro programa bus atnaujinama pagal būsimas aktualijas.
 
I diena
DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS: KAIP ATSISAKYTI POPIERINIŲ DOKUMENTŲ

Veiklos procesų ir procedūrų  įforminimo pokyčiai.
Kaip supaprastinti proceso įforminimą ir atsisakyti nereikalingų  (bet kokios formos) dokumentų ?
Naujos taisyklės ir reikalavimai dokumentų valdymui.
 
Dokumento sampratos pasikeitimai
Tekstinių dokumentų atsisakymas ir perėjimas prie įrašų valdymo.
Kuo skiriasi skaitmeninė kopija, skaitmeninės kilmės dokumentas, įrašas, elektroninis dokumentas, garso ir vaizdo dokumentas ?
Kaip juos pasirašyti ir kada galima naudoti ?
 
Reikalavimai dokumentų valdymo sistemoms
DVS galimybės XXI amžiuje. Registravimas, tvarkymas, apskaita.
 
Dokumentų saugojimo pokyčiai
Galimybės saugoti popierinius dokumentus elektronine forma, nesaugant originalo (naujos  Dokumentų saugojimo taisyklės bei Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašasįsigalioję nuo 2020 m. sausio 1d.).
 
Personalo ir apskaitos dokumentų valdymo supaprastinimo galimybės.
Įsakymų, aktų ir kitų dokumentų atsisakymas,
Šiuolaikinės komunikacijos galimybės įstaigos viduje.

 
 

II diena

PERSONALO DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS: DOKUMENTŲ VALDYMO IR DARBO TEISĖS AKTUALIJOS 2021 METAIS

Personalo procesų optimizavimo galimybės.

 Personalo dokumentų planavimas:

 • Personalo bylų planas  ir jo sudarymo specifika.
 • Asmens bylos, jų  poreikis ir/ar privalomumas.
 • Personalo įrašų valdymas.
 • Elektroniniai personalo dokumentai.

Personalo dokumentų apyvarta:

 • Dokumentų registravimo tendencijos.
 • Darbuotojų supažindinimo galimybės.
 • Ilgai saugomų bylų tvarkymo pakeitimai ir kt.

Vidaus teisės aktų rengimo, keitimo ar papildymo turinio ir formos reikalavimai:

 • Dėl pareigybių aprašymų,
 • Dėl darbo tvarkos taisyklių,
 • Dėl nuotolinio darbo ir kt.

Darbo sutartis:

 • Darbo sutarties forma.
 • Reikalavimai darbo sutarties sudarymui.
 • Darbo sutarties keitimas.
 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

 • Darbo grafikai, žiniaraščiai.
 • Atostogų įforminimas;
 • Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas.

Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas

 • Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo.
 • Darbuotojų atleidimas dėl darbo pareigų pažeidimų įforminimas. 
                       
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-06-17 - 2021-06-18 , Miestas: Palanga , Vieta: viešbučio Amberton Green Apartments Palanga konferencijų salėje, M. Valančiaus g. 1 , Kaina: 216.59 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis