Dokumentų valdymas: rengimas tvarkymas, apskaita. Pokyčiai, aktualijos, procesų ir procedūrų supaprastinimas


   Supaprastinti dokumentų administravimą – dažnos įstaigos siekiamybė. Tačiau kartu reikia gebėti įvertinti galimas rizikas, techninę, finansinę situaciją, teisinius reikalavimus. Seminare  bus analizuojami naujausi teisės aktai, aptariama jau susiformavusi geroji praktika  ir galimos rizikos dokumentų valdymo srityje.

 

Seminaro data ir vieta
2023 m. spalio 26 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)
Vilniuje, viešbučio Panorama konferencijų salė, Seinų g. 4
 
Seminaro kaina
110.00 EUR (+21% PVM).
Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.
 
Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 
  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
  • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

Seminaro programa

Dokumentų valdymo tendencijos ir naujovės.

Teisės aktų  (taisyklių) pakeitimai, jų taikymo galimybės.

Dokumentų rengimas

Dokumento elementai ir jų išdėstymas.

Metaduomenys dokumente.

Autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo  būdai.

Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.

Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.

Vaizdo ir (ar) garso dokumentų rengimo ypatumai.

Įrašų rengimo ypatumai.

Vidaus ir siunčiamųjų dokumentų rengimas.

Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai.

Dažniausios klaidos ir jų analizė.

Dokumentų tvarkymas ir apskaita

Dokumentų registravimo praktika ir galimybės.

Dokumentacijos planavimas, bylų formavimo tendencijos.

Dokumentų tvarkymo liberalizavimas, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.

Užbaigtų bylų  apskaitos pokyčiai.

Dokumentų saugojimas

Dokumentų saugojimo tendencijos, terminai.

Analoginių dokumentų saugojimas.

Skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų saugojimas.

Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma  (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)

Dokumentų saugojimo pokyčiai, terminai

Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma  (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė.
Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.
Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.


Registracija:
Data: 2023-10-26 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbutis Panorama, Seinų g. 4 , Kaina: 133.10 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis