Dokumentų rengimo reikalavimai ir naujos galimybės


Seminaro data ir vieta

2021 m. gruodžio 14 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose ar darbo vietoje 

 

Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.
Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.

 

Seminaro kaina

70.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro.

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA. POKYČIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

Teisiniai dokumentų valdymo reglamentavimo pokyčiai ir nauji reikalavimai.

Švietimo įstaigų specifika.

Dokumentų formos :

  • Popieriniai dokumentai; 
  • Elektroniniai dokumentai;
  • Vaizdo ir garso dokumentai;
  • Įrašai.

Pagrindiniai dokumentų elementai.

Dokumentų pasirašymo naujovės. Teisinė galia.

Procesų optimizavimo poreikis. 

TEISĖS AKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

Įsakymo forma ir struktūra.

Įsakymo tekstas.

Įsakymų keitimas, pildymas ir pripažinimas netekusiais galios.

Aktualūs pavyzdžiai.

Tvirtinamųjų dokumentų (taisyklių, nuostatų, aprašų) forma ir struktūra.

Tvirtinimo žyma.

Tvirtinamųjų dokumentų skyriai, skirsniai, punktai.....

Turinio formavimo ypatumai.

Tvirtinamųjų dokumentų (taisyklių, pareigybės aprašymų, nuostatų) pavyzdžiai.

Dažniausios klaidos.

Klausimai ir situacijų analizė.

RAŠTŲ IR VIDAUS DOKUMENTŲ  RENGIMAS ĮSTAIGOJE

Raštų struktūra.

Raštų teksto reikalavimai, kalba ir etiketas.

Atsakomieji raštai.

Lydraščiai.

Aktualūs pavyzdžiai.

Vidaus dokumentų (aktų , protokolų ir kt.)  turinys ir paskirtis.

Dokumentų  formos reikalavimai. Garso dokumentai.

Akto, protokolo ir kt. turinys, rūšys.

Aktualūs pavyzdžiai.

Dažniausios klaidos.

Klausimai ir situacijų analizė.

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-12-14 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 84.70 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis