Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita. Teoriniai pokyčiai ir praktinis taikymas


Seminaro data ir vieta

2021 m. rugpjūčio 26 dieną, 10:00 - 15:30 (6 akad. valandos)

Birštone, viešbučio "Vytautas Mineral SPA" konferencijų salėje, Karalienės Barboros al. 2

 

Seminaro kaina

90.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

  • išsamią metodinę medžiagą formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
  • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro.

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Seminaro programa

 

Naujos dokumentų rengimo galimybės

Dokumento elementai ir jų išdėstymo pakeitimai.

Metaduomenys dokumente.

Autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo  būdai.

Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.

Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.

Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.

Įrašų rengimo ypatumai.

 

Teisės aktų rengimo reikalavimai.

Kaip tinkamai parengti įsakymą, aprašą, taisykles ?

Teisės aktų keitimas, paskelbimas netekusiais galios, išdėstymas nauja redakcija ir kt.  

Dokumentų tvarkymas ir apskaita-  didžioji dalis procesų priklauso nuo pačios įstaigos (įmonės)

Dokumentų registravimas: nebūtinas specialus registras, užtenka naudojamos informacinės sistemos.

Dokumentacijos planavimas: Bylų dokumentacijos planas arba Funkcijų dokumentacijos planas.

Dokumentų tvarkymo liberalizavimas, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.

Užbaigtų bylų  apskaitos pokyčiai.

 

Dokumentų saugojimas

Saugojimo taisyklių pokyčiai.

Dokumentų saugojimo terminai.

Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma  (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-08-26 , Miestas: Birštonas , Vieta: viešbučio "Vytautas Mineral SPA" konferencijų salėje, Karalienės Barboros al.2 , Kaina: 108.90 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis