Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo, nutraukimo ir administravimo probleminiai aspektai. Aktuali praktika darbo ginčų sprendime.


Seminaro data ir vieta
2023 m. spalio 31 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)
Vilniuje, viešbučio Panorama konferencijų salė, Seinų g. 4
 
Seminaro kaina
110.00 EUR (+21% PVM).
Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.
 
Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 
  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
  • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

1. Personalo procesų ir dokumentų administravimo tendencijos - skaitmeninimas, supaprastinimas, unifikavimas.
2. Darbo sutarties sudarymas.
Kaip tinkamiausiai nustatyti būtinąsias sutarties sąlygas – darbovietę, darbo funkciją, darbo užmokestį?
Papildomų sąlygų ir susitarimų svarba ir nauda darbdaviui :
  • Dėl išbandymo;
  • Dėl papildomo darbo;
  • Dėl mokymosi išlaidų atlyginimo;
  • Dėl konfidencialios informacijos, nekonkuravimo ir kt.
Priimant į darbą  darbuotojų pateikiami duomenys. Darbuotojų asmens duomenų apsaugos probleminiai klausimai. Darbo sutarčių rūšys. 
3. Darbo sutarties keitimas, papildymas.  Siūlymai, prašymai ir kt. procedūros. Įforminimo reikalavimai. Dažnesni ginčai ir jų prevencija.
4. Darbo sutarčių nutraukimo pagrindai
Koks pagrindas tinkamiausias konkrečioje situacijoje?
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai:
Kas turi pirmenybę pasilikti darbe ?
Privalomas atleidimo kriterijų nustatymas.
Įspėjimas nutraukti darbo sutartį:
terminai, siūlymai, pavyzdžiai, laikas naujo darbo paieškoms ir kt.
Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas: procedūros, dokumentai (darbdavio sprendimas, įteikimas darbuotojui, įrašas darbo sutartyje ir kt.)
Dažniausios darbdavių klaidos; darbo ginčų  dėl atleidimo  specifika.
Kaip jų išvengti ? Ko neturėtų daryti darbdavys ?
 
5. Diskusija, praktinių situacijų analizė, individualūs klausimai

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.
Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.


Registracija:
Data: 2023-10-31 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbutis Panorama, Seinų g. 4 , Kaina: 133.10 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis