Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos. Personalo dokumentų valdymo aktualijos (nuotolinis)


Seminarų data ir vieta 

 2021 m. sausio 27 d., 09:00 - 14:30 (6 akad. val.)

Dalyvio namuose ar darbo vietoje

 

Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.

Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.

 

 

 

Seminaro kaina

60.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

 • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
 • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
 • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


Seminaro programa

Personalo dokumentų planavimas:

 • Asmens bylos, jų  poreikis ir/ar privalomumas.
 • Personalo įrašų valdymas.
 • Elektroniniai personalo dokumentai.

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas pagal numatomus naujus reikalavimus:

 • Dėl pareigybių aprašymų.
 • Dėl darbo tvarkos ir kt.

Darbo sutartis:

 • Darbo sutarties forma.
 • Reikalavimai darbo sutarties sudarymui.
 • Darbo sutarties keitimas, prastovos, nuotolinis darbas.
 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

 Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. :

 • Dėl nuotolinio darbo;
 • Dėl laikinojo darbo sutarčių;
 • Dėl pameistrystės darbo sutarties nesudarius mokymo sutarties;
 • Dėl projektinio darbo sutarčių;
 • Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;
 • Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, terminų;
 • Dėl išeitinių išmokų;
 • Dėl darbo sutarties nutraukimo apribojimų ir kt.

 Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

 • Darbo grafikai, žiniaraščiai;
 • Atostogų įforminimas ir kt.

 Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. :

 • Dėl darbo santykių ypatumų darbdaviams, įdarbinantiems mažiau kaip dešimt darbuotojų;
 •  Dėl darbo laiko režimo ypatumų dirbant nakties laiku;
 •  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo;
 •  Dėl nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo laiko ir kt.

 Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas

 • Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo;
 • Darbuotojų atleidimas dėl darbo pareigų pažeidimų įforminimas;
 • Darbo ginčų ypatumai ir praktika.

 Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. :

 • Dėl darbo užmokesčio nustatymo;
 • Dėl mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu;
 • Dėl pavėluoto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo ir kt.
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2021-01-27 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 72.60 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis