Darbo kodekso naujovės ir pakeitimai personalo administravime


Seminaro data ir vieta  

2022 m. spalio 7 d., 10:00 - 15:30.

Klaipėda, viešbučio Amberton Klaipėda konferencijų centre, Naujojo sodo g. 1

 

2022 m. spalio 12 d., 10:00 - 15:30.

Vilniuje, viešbučio Corner Hotel konferencijų centre, T. Ševčenkos g. 16

 

2022 m. spalio 20 d., 10:00 - 15:30

Birštone, viešbučio Vytautas Mineral SPA konferencijų centre, Karalienės Barboros al. 2

 

Seminaro kaina

80.00 EUR (pridedamas 21% PVM).

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

 • išsamią metodinę medžiagą;
 • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
 • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

Seminaro programa
 

DK pakeitimai, įsigalioję nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.:

 • Nauji darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.
 • Pakeitimai dėl išbandymo termino, sudarant terminuotas sutartis.
 • Pakeitimai susiję su  terminuotu darbo sutarties keitimu  ir  darbuotojo galimybėmis sugrįžti į ankstesnę darbo vietą.
 • Papildymai dėl  atleidimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (DK 55 str.)   įspėjimo terminų ir apribotos galimybės atleidimą darbuotojui atšaukti.
 • Atleidimo terminai,  atleidžiant darbuotoją iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 str.).
 • Darbdavio prievolė tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikros darbuotojų kategorijos.
 • Nemokamas laisvo laiko  suteikimas darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ir kt.
 • Papildomų poilsio dienų suteikimo pokyčiai darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų arba auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs.
 • Kiti pakeitimai:
 • Dėl  papildomos informacijos pateikimo komandiruojamam darbuotojui.
 • Dėl užsieniečių darbo santykių dokumentacijos įforminimo.
 • Dėl diskriminacijos draudimo, darbuotojui naudojantis jam DK suteiktomis garantijomis ir kt.

DK pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2022 m. lapkričio 1 d.:

 • Naujos pareigos darbdaviams  dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo, dėl smurto šalinimo priemonių, pranešimo apie smurtą tvarkos parengimo ir mokymų darbuotojams dėl smurto pavojaus ir jo prevencijos organizavimo.
 •  Pakeitimai dėl kompensacijos dydžio darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

Pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2023 m. sausio 1 d.:

 • Pakeitimai dėl 30 dienų trukmės tėvystės atostogų skaidymo į dalis.
 • Dėl  neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti panaudojimo, išdėstymo ir kt.
UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2022-10-07 , Miestas: Klaipėda , Vieta: viešbutis Amberton Klaipėda, Naujojo sodo g. 1 , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis
Data: 2022-10-12 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbutis Corner Hotel, T. Ševčenkos g. 16 , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis
Data: 2022-10-20 , Miestas: Birštonas , Vieta: Birštonas, viešbutis Vytautas Mineral SPA, Karalienės Barboros al. 2 , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis