Atskaitomybės principo įgyvendinimas. Kaip įrodyti, kad laikomasi BDAR reikalavimų


BDAR įtvirtina duomenų valdytojo atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio reglamento principų ir taisyklių bei turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi. Taigi atskaitomybės principas įpareigoja Jus būti aktyviais įrodant atitiktį BDAR, įgyvendinti kitus BDAR principus ir nustatytas asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sugebėti tai įrodyti.
Išklausę seminarą jūs žinosite, kokių imtis priemonių, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, kaip patikrinti įgyvendintų priemonių veikimą bei, kokius įrodymus reikia pateikti priežiūros institucijai, siekiant įrodyti atitiktį BDAR.

 

Seminaro data ir vieta

2022 m. kovo 29 d., 09:00 - 12:30 (4 akad. val.)

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

 

Seminaras transliuojamas Zoom platformoje. Jums tereikia turėti įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) su interneto ryšiu.
Prisijungimo nuoroda siunčiama likus vienai dienai iki seminaro.

 

Seminaro kaina 80.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna: 

  • išsamią metodinę medžiagą elektroniniu formatu;
  • 4 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą elektroniniu formatu;
  • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas po seminaro.
 
Norite šiuos mokymus užsakyti savo įmonei ar įstaigai, auditorijoje ar nuotoliniu būdu? Susisiekite.

Seminaro metu detaliai aptarsime veiksmų planą ir priemones, kurių galite ir atitinkamais atvejais turite imtis siekdami įgyvendinti atskaitomybės principą:

  • Tinkamų organizacinių ir techninių priemonių taikymas
  • Privatumo politikos priėmimas ir įgyvendinimas
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimas ir, kai reikia, pranešimas apie juos priežiūros institucijai ir (ar) duomenų subjektams
  • Duomenų veiklos įrašų tvarkymas
  • Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas
  • Poveikio duomenų apsaugai atlikimas
Raminta Stravinskaitė yra advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė. Raminta daugiausia konsultuoja informacinių technologijų, žiniasklaidos, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės teisės srityse. Raminta yra „The Legal 500“ rekomenduojama technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijų teisės ekspertė.
 
Nuo 2017 metų vidurio, Lietuvoje prasidėjus pasirengimui įgyvendinti BDAR, Raminta specializuojasi duomenų apsaugos teisės srityje. Ji konsultuoja visais organizacijų atitikties BDAR klausimais, atlieka teisinius auditus, rengia kiekvienai organizacijai pritaikytus veiksmų planus, juos įgyvendina, ruošia privatumo politikas, strategijas, įmonių vidinius dokumentus, susijusius su technologijų naudojimu, informacijos ir duomenų apsauga. Teikdama teisines paslaugas, Raminta glaudžiai bendradarbiauja su klientų atstovais – vadovybe, už duomenų apsaugą atsakingais žmonėmis bei vidiniais ar išoriniais IT paslaugų teikėjais.


Registracija:
Data: 2022-03-29 , Miestas: Visoje Lietuvoje, nuotoliniai mokymai , Vieta: Dalyvio namuose ar darbo vietoje , Kaina: 96.80 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis