Ekonomikos kursai

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams

 

 

Įmonės ekonomikos kursai

 

 1. Apie apskaitą ne buhalteriams. Dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika. Finansinės ataskaitos – PNA, balansas, PSA. Ką pasako ir ką slepia, kokie sąryšiai yra svarbūs, kokios naujovės.

Sužinosite bazinę informaciją apie tai, kaip įmonėje fiksuojamos įvykusios ūkinės komercinės operacijos, kokią informaciją galima gauti iš finansinių ataskaitų, kaip suprasti pinigų srautų ataskaitą. Nuo 2016 metų galioja naujos finansinių ataskaitų formos – sužinosite svarbiausius pakeitimus.

 2. Finansiniai rodikliai: pelningumo, likvidumo, mokumo, turto panaudojimo efektyvumo ir akcijų vertinimo.

Sužinosite rodiklių skaičiavimo ypatumus, jų naudą ir apribojimus, interpretavimo pavyzdžius.

 3. Vadybos apskaita: išlaidų tipai: pastoviosios ir kintamosios, tiesioginės ir netiesioginės. Mišriosios sąnaudos ir jų atskyrimas. Lūžio taško skaičiavimai. Savikaina ir veiklos sąnaudos. Veiklos sverto sąvoka, veiklos sverto laipsnis.

Sužinosite, kokia informacija apie skirtingą išlaidų elgseną yra aktuali įmonės valdymo, savikainos skaičiavimo tikslais. Sužinosite, kaip ši informacija gali padėti „greitu būdu“ pasitikrinti įmonės ekonominę būklę.

 4. Savikainos skaičiavimas tradiciniu ir veiklos būdu.

Sužinosite, kaip skaičiuoti įmonės pilnąją savikainą, kaip paskirstyti netiesiogines sąnaudas. Sužinosite veikla pagrįstos savikainos skaičiavimo ypatumus ir skirtumus nuo tradicinio pilnos savikainos skaičiavimo ir reikšmę kainodarai.

 5. Investicijų vertinimas: investicijų grąža, atsipirkimo laikotarpis, GDV, IRR. Kaip apskaičiuoti WACC.

Sužinosite pagrindinius investicijų atsipirkimo vertinimo būdus, jų privalumus ir trūkumus. Bus pateikta informacija apie WACC skaičiavimui reikalingus informacijos šaltinius.

 6. Biudžetai: sudarymo metodai, eiga, stebėsena.

Sužinosite biudžeto sudarymo ir stebėjimo alternatyvas, eigą, įžvalgas, pagrindines klaidas.

 7. Kiti įmonės KPI.

Sužinosite svarbiausius nefinansinius įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklius: rinkodara, personalas, IT, klientai. Bus pateikti specifinių rodiklių gamyboje, prekyboje, paslaugose pavyzdžiai.

Kursų trukmė 20 akad. valandų

 

 Galime suorganizuoti mokymus jūsų įmonėje ar kitoje jūsų pasirinktoje vietoje su visomis mokymuisi reikalingomis priemonėmis.