Personalo dokumentų valdymas: supaprastinti administravimo procesai, atsižvelgiant į 2019 metų dokumentų valdymo reformą


   2019 m. rudenį Lietuvoje bus vykdoma Dokumentų valdymo pertvarka. Jos tikslas - pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti dokumentų administravimo procesai. Šie procesai turi nemažos įtakos ir specifinei sričiai – personalo dokumentų valdymui. Seminare sužinosite, kaip pagal naujas Dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles galėsite paprasčiau valdyti personalo procesus. Kokių perteklinių funkcijų planuojama atsisakyti, kaip palengvinti personalo dokumentų apyvartą. Taip pat bus aptarti ir personalo dokumentų turinio reikalavimai. 
  

Seminaro data ir vieta  

2019 m. lapkričio 21 d., 10:00 - 15:30 (6 akad. val.)

Vilnius, viešbučio Grata Hotel konferencijų salė, Vytenio g. 9

 

 

 

Seminaro kaina

85.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

 Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

 • išsamią metodinę medžiagą;
 • seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • seminaro lektorės individualias konsultacijas;
 • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.

 

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

 


Seminaro programa:

2019 m. Dokumentų  valdymo reformos įtaka personalo dokumentų administravimui. Numatomi pagrindiniai pokyčiai.

Personalo dokumentų planavimas:

 • Sudaromas bylų planas ar funkcijų planas ?

 • Asmens bylos, jų  poreikis ir/ar privalomumas.

 • Personalo įrašų valdymas.

 • Elektroniniai personalo dokumentai.

Personalo dokumentų apyvarta:

 • Registravimas: ar  bus privalomi registrai ?

 • Darbuotojų supažindinimo galimybės.

 • Ilgai saugomų bylų tvarkymo pakeitimai ir kt.

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas pagal numatomus naujus reikalavimus:

 • Dėl pareigybių aprašymų.

 • Dėl darbo tvarkos ir kt.

 Darbo sutartis:

 • Darbo sutarties forma.

 • Reikalavimai darbo sutarties sudarymui.

 • Darbo sutarties keitimas.

 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

 Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

 • Darbo grafikai, žiniaraščiai.

 • Atostogų įforminimas ir kt.

Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas

 • Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo.

 • Darbuotojų atleidimas dėl darbo pareigų pažeidimų įforminimas.

 

 • UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

 

 

 Registracija:
Data: 2019-11-21 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbučio Grata Hotel konferencijų salė, Vytenio g.9 , Kaina: 102.85 Eur (PVM įskaičiuotas) Registracija baigta