Įmonės ekonomikos kursai


Kursų data ir vieta

2019 m. balandžio 15, 22, 29 ir gegužės 6, 13 dienomis, nuo 18:00 iki 20:30 val.

Visos programos trukmė 20 akad. valandų

Vilnius, Konstitucijos pr. 12, 329 auditorija

 

 

Kursų kaina

220,00 EUR (PVM netaikomas)

Dalyvaujant keliems vienos įmonės/įstaigos atstovams - teiraukitės nuolaidų !!!

 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

  • išsamią metodinę medžiagą,

  • seminaro dalyvio pažymėjimą,

  • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas.

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


1. Apie apskaitą ne buhalteriams. Dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika. Finansinės ataskaitos – PNA, balansas, PSA. Ką pasako ir ką slepia, kokie sąryšiai yra svarbūs, kokios naujovės.
Sužinosite bazinę informaciją apie tai, kaip įmonėje fiksuojamos įvykusios ūkinės komercinės operacijos, kokią informaciją galima gauti iš finansinių ataskaitų, kaip suprasti pinigų srautų ataskaitą. Nuo 2016 metų galioja naujos finansinių ataskaitų formos – sužinosite svarbiausius pakeitimus.
 
2. Finansiniai rodikliai: pelningumo, likvidumo, mokumo, turto panaudojimo efektyvumo ir akcijų vertinimo.
Sužinosite rodiklių skaičiavimo ypatumus, jų naudą ir apribojimus, interpretavimo pavyzdžius.
 
3. Vadybos apskaita: išlaidų tipai: pastoviosios ir kintamosios, tiesioginės ir netiesioginės. Mišriosios sąnaudos ir jų atskyrimas. Lūžio taško skaičiavimai. Savikaina ir veiklos sąnaudos. Veiklos sverto sąvoka, veiklos sverto laipsnis.
Sužinosite, kokia informacija apie skirtingą išlaidų elgseną yra aktuali įmonės valdymo, savikainos skaičiavimo tikslais. Sužinosite, kaip ši informacija gali padėti „greitu būdu“ pasitikrinti įmonės ekonominę būklę.
 
4. Savikainos skaičiavimas tradiciniu ir veiklos būdu.
Sužinosite, kaip skaičiuoti įmonės pilnąją savikainą, kaip paskirstyti netiesiogines sąnaudas. Sužinosite veikla pagrįstos savikainos skaičiavimo ypatumus ir skirtumus nuo tradicinio pilnos savikainos skaičiavimo ir reikšmę kainodarai.
 
5. Investicijų vertinimas: investicijų grąža, atsipirkimo laikotarpis, GDV, IRR. Kaip apskaičiuoti WACC.
Sužinosite pagrindinius investicijų atsipirkimo vertinimo būdus, jų privalumus ir trūkumus. Bus pateikta informacija apie WACC skaičiavimui reikalingus informacijos šaltinius.
 
6. Biudžetai: sudarymo metodai, eiga, stebėsena.
Sužinosite biudžeto sudarymo ir stebėjimo alternatyvas, eigą, įžvalgas, pagrindines klaidas.
 
7. Kiti įmonės KPI.
Sužinosite svarbiausius nefinansinius įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklius: rinkodara, personalas, IT, klientai. Bus pateikti specifinių rodiklių gamyboje, prekyboje, paslaugose pavyzdžiai.

 

Seminarą veda

UAB Dorevi lektorė Rūta Vainienė. Ekonomistė, „Ekonomikos terminų žodyno“, daugiau nei tūkstančio straipsnių ir pranešimų autorė. Šiuo metu lektorė, Lietuvos radijo komentatorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narė. Dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute nuo pat jo įkūrimo, įvairiausiose pozicijose. Buvo Lietuvos banko valdybos narė, Vilniaus mero patarėja, dėstė M.Romerio universitete. Per daugiau nei 25 mokymosi ir darbo metus sukaupė žinias ir patirtį ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, viešųjų finansų, sveikatos apsaugos politikos srityse

 

 

 Registracija:
Data: 2019-04-15 - 2019-05-13 , Miestas: Vilnius , Vieta: Konstitucijos pr. 12, 329 auditorija , Kaina: 220 Eur (PVM netaikomas) Registruotis