Efektyvus dokumentų valdymas ir personalo administravimas vadovams: teisiniai ir vadybiniai aspektai


Praktinis konsultacinis seminaras skirtas įstaigų ir įmonių vadovams, buhalteriams, padalinių vadovams, administravimo specialistams.
 
 XXI a. technologijos ir teisės aktai leidžia ženkliai sumažinti dokumentų administravimui ir atskirų procesų valdymui skirtą darbo laiką, atsisakyti bent dalies nepigaus popierinių dokumentų valdymo, archyvavimo bei saugojimo, trumpinti atsakymų interesantams terminus ir kt.
 

Tačiau neretai įstaigos ir įmonės dar vis nesusimastydamos atlieka iš seno nusistovėjusius veiksmus, daro nereikalingas popierines dokumentų kopijas, spausdina gautas skaitmenines dokumentų kopijas, renka rašytinius darbuotojų parašus, rengia nereikalingus dokumentus, siunčia popierinius registruotus laiškus ar rašytiniu parašu pasirašytas PVM sąskaitas faktūras, o visa tai atsieina nemažus pinigus ir laiko kaštus.

 

Seminare siūloma į administravimo procesus pažvelgti naujai – vadovaujantis naujausiais teisės aktais bei efektyviausiomis vadybos tradicijomis.

 

Vadovas, prieš pasirašydamas dokumentus, turėtų būti tikras, kad jo parašo būtinai reikia ir toks kelias yra įstaigai naudingiausias.

Seminare išgirsite praktinius patarimus kaip:
  • Nustatyti aiškią dokumentų ir procesų valdymo tvarką įmonėje/įstaigoje;
  • Mažinti dokumentų apyvartą;
  • Atsisakyti nereikalingų. t.y. teisės aktuose nenustatytų, dokumentų (dažniausiai įsakymų) rengimo;
  • Atsisakyti dokumentų dubliavimo (popierinių kopijų darymo);
  • Perkelti dokumentus į skaitmenines laikmenas;
  • Didinti elektroninių dokumentų naudojimą įmonės/įstaigos veikloje ir kt.
Seminare bus analizuojamos praktinės situacijos teismų praktika, pateikiami dokumentų pavyzdžiai.
 
 
Seminaro data ir vieta

2019 m. birželio 17-18 dienomis (10:00 - 15:30, viso seminaro trukmė 12 akad. val.)

viešbučio AMBERTON GREEN APARTMENTS konferencijų salėje, M. Valančiaus g. 1

 

Seminaro kaina

250.00 EUR (pridedamas 21% PVM) 

 Į mokymų kainą įskaičiuota:

 • Išsamus ir profesionalus 12 akademinių valandų seminaras su puikia lektore;
 • Išsami metodinė medžiaga su pavyzdžiais;
 • Seminaro dalyvio sertifikatas;
 • Individualios konsultacijos su lektore;
 • Nakvynė dviviečiame kambaryje (jeigu pageidaujate vienviečio kambario papildomi 30.00 eur);
 • Pilnas maitinimas (dveji pietūs, kavos pertraukėlės, vakarienė, pusryčiai);

 

 

Dalyvavimas seminare abi dienas be nakvynės 160.00 Eur (pridedamas 21% PVM, į kainą įskaičiuota seminaras, medžiaga, sertifikatas, dvi kavos pertraukos, dveji pietūs).

 

Galite pasirinkti vienvietį kambarį;

Galite užsakyti dvivietį kambarį, kai seminare dalyvauja tik vienas žmogus;

Galite paankstinti savo atvykimą arba pasilikti dar keletui dienų po seminaro;

 

Jeigu norite pasitarti dėl šių mūsų pasiūlymų arba turite savo pageidavimų - susisiekite su mumis.

 

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

 


Efektyvus dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos

Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos.

Skaitmeninės dokumentų kopijos,  jų teisinė galia ir naudojimas įmonės,  įstaigos veikloje.

Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.

Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

Dokumentų apyvartos organizavimas

Nusistovėjusių įstaigos veiklos procesų revizavimas (ar tikrai  tokios procedūros reikalingos pagal naujausius teisės aktus  ir ar jos ekonomiškai naudingos?).

Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.

Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.

Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).

Dokumentų valdymo efektyvumo didinimo galimybės:

Dokumentų valdymo sistemos (DVS), jų galimybės, privalumai, trūkumai ir kt.

Aiškus  veiklos procesų reguliavimas vidaus teisės aktuose.

Informacinių technologijų priemonių geresnis naudojimas.

 

Personalo procesų administravimo ypatumai ir pakeitimai, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

 

 Aptarsime svarbiausius  personalo procesus ir dokumentų rengimo specifiką nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo.

 

Priėmimo į darbą organizavimas. Darbo kodekse nustatyti procesai.

Ar reikalingi darbuotojų prašymai, įsakymai, kopijos ir kt.?

Kokios dokumentų bylos turi būti Personalo skyriuje  (ar apskritai personalo valdymo srityje)? 

Ar darbuotojų asmens bylos būtinos?

Kokie dokumentai sudaro  darbuotojo asmens bylą?

Pareigybės aprašymų pagrindinės nuostatos.

Darbo sutarties sudarymas.

Forma, sąlygos, priedai.

Ką vertėtų papildomai įrašyti į darbo sutartį?

Pranešimas apie darbo sąlygas.

Kaip įforminti kitas darbuotojo  pareigas toje pačioje darbovietėje?

Darbo sutarties sąlygų keitimas.

Kaip tinkamai  ir efektyviai  įforminti Darbo sutarčių pakeitimus  (priedai, papildymai, susitarimai ir kt.)?

Kokie dokumentai privalomi keičiant darbo sutartį?

Ar darbuotojo parašas darbo sutartyje gali būti laikomas  darbuotojo sutikimu?

Darbo sutarties nutraukimas.

Darbdavio sprendimas; reikalingi  įrašai Darbo sutartyje; darbuotojų informavimo galimybės.

Kaip tinkamai surašyti Susitarimą dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu?

Darbo ir poilsio laiko įforminimas.

Darbo laiko normos nustatymas;

Darbo laiko režimai, apskaita;

Apskaitos žiniaraščiai.

Ar būtinas atostogų grafikas?

Ar galima nerašyti atostogų įsakymo?

Kaip įrodyti, jog darbuotojas pats nenorėjo imti atostogų?

Kaip tinkamai įforminti papildomų poilsio dienų suteikimą?

Darbuotojų  pareigų pažeidimų  ir žalos atlyginimo  įforminimas.

Reikalavimai paaiškinti;

Darbuotojų paaiškinimai, svarbūs terminai ir kt. 

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė – Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, mokymuose derinanti ir dokumentų valdymo, ir teisines žinias. Nuo 2000 m. veda seminarus, kursus, mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, elektroninių dokumentų valdymo, taip pat personalo dokumentų valdymo klausimais.

Lektorė turi sukaupusi tiek teorinės, tiek praktinės patirtie savo dėstomų dalykų srityse -  dėsto Mykolo Romerio universitete Darbo teisę bei turi virš 10 m. įstaigos administravimo bei vadovavimo personalui  patirties.

 Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius , rengia straipsnius, skaito pranešimus dalykinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.  Virš 10 m. lektorė vykdo konsultacinę veiklą, atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, veda vidinius mokymus.Registracija:
Data: 2019-06-17 - 2019-06-18 , Miestas: Palanga , Vieta: viešbučio AMBERTON GREEN APARTMENTS konferencijų salėje, M. Valančiaus g. 1 , Kaina: 302.50 Eur (PVM įskaičiuotas) Registracija baigta