Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje: nauji reikalavimai, iššūkiai, būtini darbai


   2019 m.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.
   Todėl 2019 ir vėlesniais metais numatoma esminė dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje. Jau parengti  nauji teisės aktų projektai ir planuojama, kad šių metų rudenį įsigalios naujos Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Bus pakeistas Dokumentų ir archyvų įstatymas.
   Įstaigos įmonės, organizacijos kviečiamos pasirengti pertvarkai ir  naujai planuoti būsimus darbus dokumentų valdymo srityje.

 

Seminarų data ir vieta   

2019 m. gruodžio 17 d., 10:00 - 15:30 (6 akad. val.)

Klaipėda, viešbučio Amberton konferencijų centras, Naujojo Sodo g. 1

 

2019 m. gruodžio 18 d., 10:00 - 15:30 (6 akad. val.)

Kaunas, viešbučio Europa Royale konferencijų centras, Miško g. 11

 

2019 m. gruodžio 19 d., 10:00 - 15:30 (6 akad. val.)

Vilnius, viešbučio Corner Hotel konferencijų salė, T. Ševčenkos g. 16

 

 

Seminaro kaina

85.00 EUR (pridedamas 21% PVM)

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.

 

 Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

  • išsamią metodinę medžiagą;
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas po seminaro;
  • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.


  • Dokumentų valdymo reformos esmė, tikslai, keičiamas teisinis reguliavimas.
 
  • Dokumentų rengimo pokyčiai (naujas Dokumentų rengimo taisyklių projektas).
Dokumento rekvizitų (metaduomenų) išdėstymo pakeitimai.
Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.
Įrašų rengimo ypatumai.
 
  • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos pokyčiai (naujas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių projektas).

Dokumentų registravimas: nebūtinas specialus registras, užtenka naudojamos informacinės sistemos.

Dokumentacijos planavimas: bylų dokumentacijos planas arba Funkcijų dokumentacijos planas (kur bylos išvis nesudaromos).

Dokumentų tvarkymas, atsižvelgiant į dokumentacijos plano sudarymą. Nebelieka prievolės numeruoti ilgai saugomų bylų lapus.

Kada galima nesudaryti bylų apyrašų?  

Kiti klausimai.

 

  • Dokumentų saugojimo terminai ir reikalavimai saugojimui.

Saugojimo terminų skaičiavimo pokyčiai – numatomos galimybė saugoti dokumentus ne tik metais, bet ir trumpiau.

Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma ir kt.

  • UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.Registracija:
Data: 2019-12-17 , Miestas: Klaipėda , Vieta: viešbučio Amberton konferencijų salė, Naujojo Sodo g. 1 , Kaina: 102.85 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis
Data: 2019-12-18 , Miestas: Kaunas , Vieta: viešbučio Europa Royale konferencijų centras, Miško g. 11 , Kaina: 102.85 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis
Data: 2019-12-19 , Miestas: Vilnius , Vieta: viešbučio Corner Hotel konferencijų salė, T. Ševčenkos g. 16 , Kaina: 102.85 Eur (PVM įskaičiuotas) Registruotis