Naujo Darbo kodekso taikymas
Rekomenduojame

 Naujo Darbo kodekso taikymas: praktinės patirties
apibendrinimas ir rekomendacijos dėl tolimesnių
pasirengimo veiksmų

Naujos darbo sutarčių rūšys
Individualūs susitarimai su darbuotojais
Darbo sutarties nutraukimas
Svarbiausi darbo santykių principai
Lokalūs teisės aktai
Darbo ir poilsio laiko reguliavimo pasikeitimai
Nauja drausminių nuobaudų skyrimo tvarka
Darbuotojų materialinės atsakomybės pakeitimai

Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas
Rekomenduojame

Teisės aktai bei rekomendacijos
Dokumentacijos plano rengimas
Dokumentų apyvartos organizavimas
Dokumentų registravimas ir bylų formavimas
Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui
Užbaigtų bylų apskaita,  dokumentų saugojimas